Nepal: de noden van families van vermiste personen

Nepal: In juli 2009 heeft het ICRC een studie gepubliceerd over de noden van Nepalese families die nog steeds op zoek zijn naar personen die verdwenen tijdens het interne gewapende conflict van 1996 tot 2006. In deze studie kwam aan het licht dat families na afloop van een conflict niet onmiddellijk vragende partij zijn voor gerechtigheid. De meerderheid van de geïnterviewden sprak over dagdagelijkse problemen en noden. Uit de gesprekken kwam een eenstemmigheid naar voren over de belangrijkste noden van families: de families willen een antwoord over het lot van de vermiste geliefde, ze hebben nood aan economische hulp - vooral  bij afwezigheid van een broodwinner - en slechts een kleine minderheid, voornamelijk personen met een stedelijke en geschoolde achtergrond, vermeldde justitie als prioriteit.  

Uit deze resultaten kan echter niet afgeleid worden dat gerechtigheid geen rol speelt. De families van vermisten hebben een notie van gerechtigheid en wensen dat er recht wordt gesproken over de verantwoordelijken van de misdaden. Niettemin zijn er andere problemen die het leven overstemmen. De meeste families (80%) ontkennen het overlijden van de “vermiste” bij afwezigheid van een lichaam. Zij stellen de afscheidsrituelen uit en bemoeilijken op die manier het afsluitingsproces. In sommige culturen kan de onzekerheid over het lot van de vermiste ook leidden tot de stigmatisering van personen (bijvoorbeeld vrouwen die verstoten worden door hun schoonfamilie na de verdwijning van hun echtgenoot). Het wegblijven van de geliefde zou zich vaak ook uiten in fysieke gebreken, die vermoedelijk somatisch van aard zijn. Bovendien leidt het gemis van één persoon voor een minderheid van de families tot economische moeilijkheden, waardoor men soms zelfs gedwongen wordt om een bedelbestaan te leiden. 

De houding van families ten opzichte van herstel na een conflict wordt vooral bepaald door economische noden en de onzekerheid over het lot van de vermiste. De meeste families kunnen zich niet vinden in amnestiemaatregelen, maar zouden wel graten zien in een systeem waarin amnestie verleend wordt in ruil voor informatie over de vermiste en een compensatie voor het begane kwaad.

Nieuwsoverzicht

print