Opsporingen in het kader van migratie naar Europa: de Rode Kruis EU databank

Op 29 februari vorig jaar ontwikkelde het Rode Kruis Vlaanderen een nieuw instrument voor het opsporen van vermiste personen binnen Europa in het kader van migratie. Het gaat over een gecentraliseerde databank, waar mensen op zoek naar vermiste familieleden zich kunnen laten registreren.

 

Sinds eind de jaren negentig krijgen de Tracing-diensten van de Europese nationale Rode Kruisverenigingen meer en meer aanvragen voor het opsporen van familieleden die van elkaar gescheiden zijn geraakt onderweg naar Europa. Om een antwoord te bieden aan deze chronische nood heeft het Rode Kruis Vlaanderen in 2006 het initiatief genomen om een Europese databank op te richten die uiteindelijk online is gegaan op 29 februari 2008. Op dit ogenblik maken veertien Europese Rode Kruisverenigingen actief gebruik van het nieuwe Tracing-instrument. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst de actieradius van de databank heel het territorium van de Europese Unie zou bestrijken.

 

Het nieuwe hulpmiddel heeft een aantal voordelen die de slaagkansen van een opsporing binnen Europa aanzienlijk kunnen verhogen. Eerst en vooral zijn de gegevens van de vermiste persoon veel sneller toegankelijk voor de verschillende nationale Rode Kruisverenigingen. Bovendien kan een zoekactiepermanent actief blijven en op lange termijn resultaat opleveren. Tenslotte is het belangrijk te vermelden dat iedereen die op zoek is naar een familielid zich kan laten registeren, ongeacht het statuut ze op dat moment hebben.

print