Het ICRC en forensisch onderzoek naar vermisten in post-conflictgebieden

Morris Tidball-Binz, forensisch dokter bij het ICRC, duidt in een interview de rol van forensisch onderzoek bij het opsporen van vermisten. Ofschoon gewapende conflicten na een staakt-het-vuren plaats ruimen voor een herintrede van een gemoedelijker klimaat, kunnen de vele families van vermiste personen geen rust vinden. Zij blijven wachten op nieuws van of over de vermiste.

Forensisch onderzoek is een wetenschappelijke tak die lichamelijke resten onderzoekt en helderheid kan brengen over het lot en de identiteit van personen. Forensische teams kunnen vaak op basis van fysieke karakteristieken, DNA, het skelet en databanken de identiteit achterhalen van vermiste personen. Het ICRC spoort forensische teams dan ook aan om in naoorlogse gebieden de bevolking te helpen bij de opsporing van personen.

Helaas zijn de omstandigheden in conflictgebieden meestal niet ideaal voor forensisch onderzoek. Hoewel de bevolking antwoorden wil over de vermisten, zijn er meestal geen financiële middelen of deskundig personeel beschikbaar. De soms verarmde bevolking heeft bovendien nauwelijks medische of tandheelkundige informatie in hun bezit. Ook moet er gelet worden op de hoge verwachtingen die personen koesteren ten aanzien van forensisch onderzoek.

Om forensisch onderzoek in eigen land mogelijk te maken, moeten landen flink in de buidel tasten, hoewel ze daar vaak niet vermogend genoeg voor zijn. Het ICRC voorziet daarom in opleidingen, apparatuur en advies om lokale forensische capaciteiten op te bouwen. Momenteel wordt forensisch onderzoek in tal van naoorlogse gebieden uitgevoerd om families van vermiste personen een antwoord te kunnen geven.

print