Vrijwilligers helpen bij familiehereniging: de gezinscoaches

Wie na een vlucht in België verzeild raakt, heeft niet altijd zijn familie bij zich. Als je na een lange en vaak vermoeiende procedureslag eindelijk een geldig verblijfsstatuut krijgt, wil je graag je familie zo snel mogelijk bij je.

Vanaf dat moment kan je een procedure opstarten om je familie naar België te laten komen. De dienst Tracing van Rode Kruis-Vlaanderen biedt administratieve en juridische begeleiding tijdens deze procedure.

Een gezinshereniging brengt veel onzekerheid met zich mee en roept vragen op. Daarbij komen vaak praktische zaken die ineens moeten worden geregeld, zoals het zoeken naar een grote woonruimte, een school voor de kinderen en inschrijving bij de mutualiteit.

Daarom is het voor de betrokkenen een hele opluchting als iemand, die ons land en onze taal kent, hen begeleidt. Een vrijwillige gezinscoach neemt deze taak op zich.

Heb je interesse of ken je iemand die als gezinscoach mensen bij wilt staan die wachten op een gezinshereniging, om een luisterend oor te bieden en te helpen de benodigde praktische zaken tot een goed einde te brengen?

Neem dan contact op met Fien Mertens van de dienst Tracing: 015/443523 of fien.mertens@rodekruis.be.

print