Rode Kruisberichten

In conflict- of rampgebieden vallen de traditionele communicatiekanalen zoals telefoon, post en internet gewoonlijk stil. Mensen die het adres van hun verwanten kennen, kunnen door middel van Rode Kruisberichten nieuws uitwisselen. Op deze wijze helpt Tracing het contact te herstellen tussen het getroffen gebied en de buitenwereld.

Deze berichtformulieren zijn kort en bondig en mogen enkel persoonlijk nieuws bevatten. Dit is nodig om de neutraliteit van het Rode Kruis te vrijwaren. Soms kan een foto toegevoegd worden aan het bericht, maar geld opsturen is dan weer niet mogelijk.

print