Familiehereniging

Het Rode Kruis tracht gescheiden familieleden opnieuw bij elkaar te brengen. Bij een conflict gaat het Internationale Comité van het Rode Kruis onderhandelen met de strijdende partijen. Na hun toestemming worden gezinsleden herenigd over de frontlijnen heen.

Ook de Belgische wetgeving voorziet in het recht op gezinshereniging. Het is bij wet bepaald dat alleen de partner en minderjarige kinderen van een persoon met legaal verblijfsstatuut in aanmerking komen voor een visum in het kader van familiehereniging.

De dienst Tracing van het Rode Kruis verschaft uitgebreid informatie over het verloop van de procedure, volgt zonodig de visumdossiers van nabij op en helpt, mits toekenning van het visum, de reis van de familieleden naar België te organiseren.

print