Sri Lanka: contactherstel over de frontlijnen heen

Vanni, Sri Lanka: Door het aanhoudende gewapende conflict in het noorden van Sri Lanka zijn tienduizenden burgers hun huis moeten ontvluchten. Op dit ogenblik verblijven er in de streek van Vanni, een gebied van circa 300 km², naar schatting 200.000 mensen. Velen onder hen hebben de voorbije weken geen enkel nieuws ontvangen van hun geliefden. Meer dan 2.000 intern ontheemden hebben inmiddels Vavuniya, territorium onder controle van de overheid, weten te bereiken. Nog eens hetzelfde aantal heeft toevlucht gevonden in Jaffna. Zij bevinden zich in tijdelijke kampen van de burgerlijke en militaire autoriteiten. Door de conflictsituatie zijn er bewegingsrestricties ingesteld en worden familiebezoeken beperkt. Er wordt aangenomen dat het aantal vluchtelingen gedurende de komende weken alleen maar zal toenemen. Buiten de conflictzone verkeren de mensen nog grotendeels in de mogelijkheid om met familieleden te communiceren. Telefoonlijnen en postdiensten functioneren nog in heel Sri Lanka, behalve in gebieden onder controle van de LTTE, de Tamil-rebellengroepering: meerbepaald in de districten van Mannar, Kilinochchi en Mullaitivu.

De grootschalige bevolkingsverplaatsing, de steeds veranderende frontlijnen en het gewapende geweld maken het voor het ICRC op dit moment nagenoeg onmogelijk om vermiste personen te lokaliseren. Daarom tracht het ICRC – in samenwerking met de Sri Lankaanse Nationale Rode Kruisvereniging – eerst tegemoet te komen aan de meest urgente noden: het herenigen van onbegeleide minderjarigen met hun ouders en het overdragen van stoffelijke resten aan de familieleden. Verder, tracht men permanent aanwezig te zijn in de vluchtelingenkampen, vanwaar de getroffen mensen “safe and well messages” kunnen versturen naar naasten in andere delen van Sri Lanka of in het buitenland. In akkoord met de Sri Lankaanse overheid en de LTTE bezoekt het ICRC een toenemend aantal gedetineerden. Deze “protection delegates” zien toe op de behandeling en levensomstandigheden in plaatsen van detentie en voorzien de gevangenen er van basisbenodigdheden. Tijdens de maand december bezocht het ICRC meer dan 900 arrestanten in zo’n vijftig verschillende detentiefaciliteiten over heel Sri Lanka.

Nieuwsoverzicht

print